obca...**

242 teksty – auto­rem jest ob­ca...**.

Powroty

Witam
Daw­no Pa­ni nie odwiedzałam
Przepraszam

Bez os­trzeżenia porzu­ciłam
Z dnia na dzień
Ser­ce dla serca

Czy ma Pa­ni chwilkę
Proszę opo­wiadać
Można po­wie­dzieć że zatęskniłam
Troszeczkę

Uniesione kąci­ki ust
W oczach szkło
Włosy krótsze
Choć dłuższe być [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 27 maja 2016, 10:10

* * *

Pa­miętaj aby

nie mieć kolki
nie na­bijać siniaków
nie przeklinać
nie pić alkoholu

mieć dobrą pracę
bo­gate­go męża
wyk­ształco­ne dzieci

dbać o wnuki
oglądać zdjęcia
wspominać

pouczać
mówić
pa­miętaj aby 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 27 sierpnia 2015, 21:35

Jestem

Nie jes­tem już wierszem
Na­wet nie zda­niem czy wyrazem
Może po­jedyn­czą literką
Niez­ro­zumiałą zgłoską

Popęka­nym szkłem
Us­chniętym liściem
Pustą kartką
Niemym krzykiem
Bliżej mi do ciszy niż hałasu

Wys­chniętym jeziorem
Stłumionym płomieniem
Ziaren­kiem piasku
Kro­pelką deszczu
Kwaśne­go deszczu

Bez wy­razu
Bezdźwięczna
Bez głowy na kar­ku
Bez serca

Jes­tem
Choć siebie gdzieś zgubiłam 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 4 czerwca 2014, 21:19

* * *

Nie ma
Nas
bez
Ciebie

Nig­dy nie będzie

Przek­reślam os­tatnie wspomnienie
Wy­pełniam pus­tkę inną pustką
Mo­je obo­lałe ser­duszko
Za­bije dla Ciebie po raz os­tatni

Zgniatam marze­nia jedną pięścią
Wyrzu­cam do szkla­nego kosza
Ru­pieci przeszłej miłości

Wydłubuję paz­nokciami oczy
Wy­mazuję z nich twój obraz
O nie 
Dłonie też miałam pop­la­mione Tobą

Jes­teś moim
mózgiem
lewą komorą
żołądkiem
aortą

Hej
Jes­teś pasożytem

Be­ze mnie nie ma Ciebie
Bez Ciebie
To już nie ja 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 18 marca 2014, 20:06

Powietrze na śniadanie, obiad i kolację

Tak się boję
Z każdym tyk­nięciem ze­gara
Wiję so­bie co­raz gęstszą nić

W ot­chłani kłam­stw tkwię po szyję
Obu­marła już każda mo­ja komórka
Za­gubiłam się w ko­rytarzu grzechów
Nie widzę dro­gow­skazów do nieba
Przek­roczyłam gra­nicę piekieł

W głowie brzmi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 25 lutego 2014, 19:15

Banał

Kim jesteś?

Przeciętny
Bez wyjątko­wych zalet
Z kil­ko­ma znamionami
Na­wet niez­byt dobry
Nic z poetyc­kiego ideału

Byłeś

Na początku
nieosiągalny
jak z każde­go wiersza
o tej co w sidłach więzi serca

Teraz
wzrok mój za tobą nie błądzi
a jak już na ciebie nat­ra­fię
to ser­ce mam z kamienia

Obec­nie jesteś
nies­pełnionym marzeniem
od­ległym westchnieniem
już na­wet mnie nie wzruszasz 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 stycznia 2014, 19:22

List do piekła

Na­pisałabym Ci list.
Wrzu­ciłabym go do skrzynki
jeszcze dzisiaj.
Na białej kar­tce w niebies­kie linie,
w ko­per­cie schowany,
na ślinę znaczek przyklejony.

Pus­ty list.
Bez ani jednego
"a", "i", "ale".
Bez kro­pek, przecinków.
Bez zwrotów do adresata.
Bez podpisu.

"Boże daj mi zapomnieć."
"Już dawno [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 7 stycznia 2014, 19:58

Bez Ciebie

Chcę od no­wa Cię przeżyć.

Przyszedłeś, na­mie­szałeś, zniknąłeś.
"Radź so­bie sama."

Bez Ciebie
ser­ce za­pom­niało jak bić,
krew zak­rzepła w żyłach,
oczy nierucho­mie patrzą,
us­ta na okrągło milczą.

Kładę się spać- wspominam.
We śnie- cierpię.
Wstaję- bez celu.

Łako­mym wzro­kiem błagam
o ok­ruszek te­go co miałam.

Wychudzo­na bez miłości.
Umieram, bo bez Ciebie
za­pom­niałam jak się żyje. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 grudnia 2013, 16:27

Jesteś moją codziennością

Już za Tobą nie tęsknię.

Ser­ce bi­je równomiernie
Nie wy­rywa się do Ciebie.
Is­tnieję już tyl­ko dlatego,
że is­tnieję. A nie Ty.
Oczy nie płoną z zachwytu.
I w uśmie­chu twoim
Nie roz­pa­dam się na kawałki.
Nie jest jak półksiężyc
Po którym się rozpływałam
Bo at­mosfe­ry
Brak.

Myślę o To­bie, bo muszę.

Jeszcze chcę za tobą
Raz czy dwa
Zapłakać z tęsknoty. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 21 listopada 2013, 20:17

Pozwól mi wejść

-Stęskniłam się za Tobą.
Za wiele chciałam.
Wiesz jak to jest.

Nie wie­działam jeszcze
co to po­rażka
i to kujące uczu­cie
na li­terę "p".

Może poz­wo­lisz mi 
zająć ja­kiś kącik
w Two­jej główce?
Naj­mniej­szy na­wet,
ja­kikol­wiek.

Naszykuj [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 listopada 2013, 21:49

obca...**

Opis mnie? Mój opis... hm.... troche kości i skóry, kupa ciemnych włosów na głowie, w której co chwile pojawia się nowy pomysł... A jeśli chodzi o charakter to... co mogę powiedzieć.? Nie wiem, bo nie znam siebie, nie wiem kim jest ta dziewczyna na którą patrze codziennie w lustro. Jeśli któregoś dnia się dowiem od razu was poinformuję... ;)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

obca...**

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

27 maja 2016, 10:28krysta sko­men­to­wał tek­st Powroty

27 sierpnia 2015, 21:46Cris sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj aby nie mieć kol­ki nie [...]

27 sierpnia 2015, 21:35obca...** do­dał no­wy tek­st Pamiętaj aby nie mieć kol­ki nie [...]

4 czerwca 2014, 22:40RozaR sko­men­to­wał tek­st Jestem

4 czerwca 2014, 21:56solus.amor sko­men­to­wał tek­st Jestem

4 czerwca 2014, 21:19obca...** do­dał no­wy tek­st Jestem